hamiş

hamiş Ar. h¥miş

a. (ha:miş) esk. Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not: “Demir Bey mektubuna şu hamişi ilave etti.” -R. H. Karay.


hamiş

bk. sayfa kenarı, a. bk. haşiye.


hamiş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'm', 'i', 'ş', şeklindedir.
hamiş kelimesinin tersten yazılışı şimah diziliminde gösterilir.