hamla

hamla Ar. §amle

a. (ha'mla) den. 1. Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması. 2. Sandalın bu biçimde aldığı yol. 3. Kıçtan birinci oturak: “Filikada hamlada oturan gemici, bir eliyle rıhtımın kenarına tutunmuş.” -Z. Selimoğlu.


hamla

bk. hamle


hamla, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'm', 'l', 'a', şeklindedir.
hamla kelimesinin tersten yazılışı almah diziliminde gösterilir.