hammı

hammı

Herkes: Hammı bilir.


hammı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'm', 'm', 'ı', şeklindedir.
hammı kelimesinin tersten yazılışı ımmah diziliminde gösterilir.