hamulus pterigoideus

hamulus pterigoideus İng. hamulus pterygoideus

anat. Proc. ptergoideus'un lamina medialis'inin ucundaki kanca biçimindeki çıkıntı.


hamulus pterigoideus için benzer kelimeler


hamulus pterigoideus, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'm', 'u', 'l', 'u', 's', ' ', 'p', 't', 'e', 'r', 'i', 'g', 'o', 'i', 'd', 'e', 'u', 's', şeklindedir.
hamulus pterigoideus kelimesinin tersten yazılışı suediogiretp sulumah diziliminde gösterilir.