hanehalkı harcamaları

hanehalkı harcamaları

bk. tüketici harcamaları


hanehalkı harcamaları için benzer kelimeler


hanehalkı harcamaları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'n', 'e', 'h', 'a', 'l', 'k', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'r', 'c', 'a', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
hanehalkı harcamaları kelimesinin tersten yazılışı ıralamacrah ıklahenah diziliminde gösterilir.