hanıt

hanıt

Köy evlerinin üzerine kiremit yerine örtülen bedavranın ince tahtalarının yapıldığı ağaç.


hanıt

Harmanın buğdayı alındıktan sonra geride kalan saman yığını.


hanıt, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'n', 'ı', 't', şeklindedir.
hanıt kelimesinin tersten yazılışı tınah diziliminde gösterilir.