Hankel matrisi

Hankel matrisi İng. Hankel matrix

(...)


Hankel matrisi için benzer kelimeler


Hankel matrisi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'a', 'n', 'k', 'e', 'l', ' ', 'm', 'a', 't', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
Hankel matrisi kelimesinin tersten yazılışı isirtam leknaH diziliminde gösterilir.