hap

hap Ar. §abb

(I) a. 1. Kolayca yutulabilmesi için toparlak duruma getirilmiş ilaç: “Doktorlar hap, banyo ve perhiz tavsiye etmiş.” -B. Felek. 2. argo Bir içimlik afyon.

II) a. Çocuk dilinde yiyeceği yutma sesi.


hap

1. Vapur ambarındaki maden kömürü yığını. 2. Harman yığını.


hap

Arpa ya da mısır unundan yapılarak hayvanlara yedirilen hamur topağı.


hap

Köylülerin yağ, peynir yapmak için sıra ile sütlerini birleştirmeleri işlemi, imece.


hap

Yuvarlak altın.


hap İng. tablet

Yapıştırıcı (şeker, jelatin, dekstrin, un v.s veya absorblayıcı (nişasta, süt şekeri, magnezyum karbonat, magnezyum oksit v.s.) ile ilaç karışımından yapılmış disk.


hap İng. pill

Toz veya yarı katı durumdaki ilaçların bağlayıcı maddelerle karıştırılıp hamur hâline getirildikten sonra yuvarlak, oval, silindirik, küre vb. biçimlere sokulmasıyla hazırlanan hamur kıvamında bir ilaç biçimi, pil, pilul.


hap

Hindilere yedirilmek üzere mısır hamurundan yapılan küçük topçuklar. (Akpınar -Eskişehir)


hap için benzer kelimeler


hap, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'p', şeklindedir.
hap kelimesinin tersten yazılışı pah diziliminde gösterilir.