harcama kısıcı politika

harcama kısıcı politika

bk. harcama daraltıcı politikalar


harcama kısıcı politika için benzer kelimeler


harcama kısıcı politika, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 'c', 'a', 'm', 'a', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', şeklindedir.
harcama kısıcı politika kelimesinin tersten yazılışı akitilop ıcısık amacrah diziliminde gösterilir.