hareket sunucusu

hareket sunucusu İng. transaction server

hareket sunucusu için benzer kelimeler


hareket sunucusu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 'e', 'k', 'e', 't', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'c', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
hareket sunucusu kelimesinin tersten yazılışı usucunus tekerah diziliminde gösterilir.