hareketli ortalama

hareketli ortalama İng. moving average

Göstergelerdeki hareketleri belirli bir dönem boyunca dikkate alan ve önceki döneme göre eğilimi gösteren ortalama.


hareketli ortalama için benzer kelimeler


hareketli ortalama, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 'e', 'k', 'e', 't', 'l', 'i', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
hareketli ortalama kelimesinin tersten yazılışı amalatro iltekerah diziliminde gösterilir.