harım

harım

a. hlk. 1. Sebze ve meyve bahçesi. 2. Tarla ve bahçe çevresindeki çit: “Tarlasına harım çevirmek için dün Matarlı tepelerinde kestiği pırnal fidanı dalları harman yerinde koca bir yığın hâlinde durmakta idi.” -N. Nâzım.


harım

1. Bahçe, sebze ya da meyve bahçesi. 2. İncir bahçesi. 3. Kolay sulanan tarla. 4. Çukur yerleri doldurularak yapılan bahçe. 5. Köye, kasabaya yakın değerli tarla.


harım

Tarla ve bahçe çevresindeki çit.


harım

Bodur, dikenli yaprakları olan palamut ağacı.


harım

1. Derin çukur, hendek. 2. Tepe: Şimdi seni harımdan atarım.


harım

Taş duvar.


harım

1. Bahçe. 2. Çit. 3. Bahçe duvarı. 4. Küçük tarla


harım

Bağları ayıran asma çubukları ve topraktan yapılan örme duvar


harım

1. Bahçe. (Yağcılar *Yalvaç, Ağıl *Eğridir -Isparta; Işıklar *Bornova -İzmir; Gökmenler, Çatak, Gedikli, Kızılağaç *Saimbeyli -Adana) 2. Bahçe çiti. (Dişkaya *Eşme -Uşak; Yassıhöyük *Acıpayam, Menteşe -Denizli)


harım için benzer kelimeler


harım, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 'ı', 'm', şeklindedir.
harım kelimesinin tersten yazılışı mırah diziliminde gösterilir.