harirî Hindî

harirî Hindî

Harirî kâğıdın Hindistan'da yapılan türü. a. bk. harirî.


harirî Hindî için benzer kelimeler


harirî Hindî, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 'i', 'r', 'î', ' ', 'H', 'i', 'n', 'd', 'î', şeklindedir.
harirî Hindî kelimesinin tersten yazılışı îdniH îrirah diziliminde gösterilir.