harız

harız

Ekilmemiş tarlada biten ot.


harız

1. bk. harıs (I)-1. 2.bk. haros.


harız

Birkaç yıl işlenmemiş, sürülmemiş tarla.


Harız

Samsun ili, Bafra ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


harız, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 'ı', 'z', şeklindedir.
harız kelimesinin tersten yazılışı zırah diziliminde gösterilir.