hartın

hartın

bk. geder


hartın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 't', 'ı', 'n', şeklindedir.
hartın kelimesinin tersten yazılışı nıtrah diziliminde gösterilir.