hasta

hasta Far. ¬aste

sf. 1. Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: “Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu.” -Y. K. Beyatlı. 2. mec. Aşırı düşkün, tutkun: Maç hastası. 3. argo Parasız, züğürt. 4. tkz. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.


hasta için benzer kelimeler


hasta, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 's', 't', 'a', şeklindedir.
hasta kelimesinin tersten yazılışı atsah diziliminde gösterilir.