havar etmeğ

havar etmeğ

İmdat istemek.


havar etmeğ için benzer kelimeler


havar etmeğ, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'v', 'a', 'r', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'ğ', şeklindedir.
havar etmeğ kelimesinin tersten yazılışı ğemte ravah diziliminde gösterilir.