havayuvarı dolaşımı

havayuvarı dolaşımı İng. atmospheric circulation

Hava yığınlarının yüksek ve alçak basınç alanları üzerinde ve bu alanlar arasında bağlantılı olarak düşey ve yatay yönlerde yer değiştirmesi.


havayuvarı dolaşımı için benzer kelimeler


havayuvarı dolaşımı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'v', 'a', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
havayuvarı dolaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışalod ıravuyavah diziliminde gösterilir.