haya

haya Far. ´ye

a. anat. Er bezi.


haya Lat. testis

Er bezi.


haya

Yaba, atkı ve sancak gibi araçlarda dişlerin içine geçirildiği tahta kısım. (Aşağıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta)


hayâ Ar. §ay¥¢

a. (haya:) Utanma duygusu, utanç, utanma, sıkılma.


hayâ

(< Ar. hayâ) haya, utanma


haya için benzer kelimeler


haya, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 'a', şeklindedir.
haya kelimesinin tersten yazılışı ayah diziliminde gösterilir.