hayalbaz

hayalbaz Ar. ¬ay¥l + Far. -b¥z

a. esk. Karagözcü: “Bazı meddahlar da Karagöz oynatmış, şahbaz, hayalbaz veya hayalî isimleriyle yaşadıktan sonra temaşa hayatımızdan el etek çekmişlerdir.” -S. Ayverdi.


hayalbaz

Türk gölge oyunu ustası. bk. şebbaz, hayali.


hayalbaz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 'a', 'l', 'b', 'a', 'z', şeklindedir.
hayalbaz kelimesinin tersten yazılışı zablayah diziliminde gösterilir.