haydi haydi

haydi haydi

zf. 1. Kolaylıkla, rahatlıkla: “Ancak bütün dünyada bir bunalım içinde bulunan opera, bizde haydi haydi bocalamaktadır.” -M. And. 2. Olsa olsa, en çoğu: Bu mala haydi haydi bin lira versinler.


haydi haydi

evleviyyetle (bk. yeğlikle).


haydi haydi için benzer kelimeler


haydi haydi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 'd', 'i', ' ', 'h', 'a', 'y', 'd', 'i', şeklindedir.
haydi haydi kelimesinin tersten yazılışı idyah idyah diziliminde gösterilir.