hayhay

hayhay

ünl. (ha'yhay) “İsteyerek, seve seve, elbette” anlamlarında onama bildiren bir söz.


hayhay

Hay huy, hengâme


hayhay için benzer kelimeler


hayhay, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 'h', 'a', 'y', şeklindedir.
hayhay kelimesinin tersten yazılışı yahyah diziliminde gösterilir.