hayır

hayır Ar. ¬ayr

(I) e. (ha'yır) 1. “Yok, öyle değil, olmaz” anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz: Para var mı? -Hayır.-Yorgun musunuz? -Hayır. 2. Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz: “Hayır, zaferimiz bir masal olmayacak.” -F. R. Atay.


hayır, -yrı Ar. ¬ayr

(II) a. 1. İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım. 2. sf. İyi, hayırlı, yararlı, faydalı: Hayır haberdir inşallah!


hayır

İncir.


hayır

Susam ya da haşhaş dövülen tokmak.


hayır

Ölümün kırkıncı günü verilen ziyafet.

< Ar. hayr) hayır, olmaz


hayır İng. "no"

Hazır olmayan yarışmacılarla, dürtüş ya da vuruşu görmeyen yan yargıcıların, başyargıcının yönelttiği soruya verdikleri olumsuz yanıt.


hayır

Tin, incir.


Hayır Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım.


hayır için benzer kelimeler


hayır, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 'ı', 'r', şeklindedir.
hayır kelimesinin tersten yazılışı rıyah diziliminde gösterilir.