hayta

hayta

a. (ha'yta) 1. tar. Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri. 2. sf. mec. Başıboş, bir baltaya sap olamamış, apaş, serseri: “Ötedeki masada birtakım hayta gençler cıvık cıvık gülüşüyor.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


hayta

1. Çirkin vücutlu kadın. 2. Karı, eş, aile: Hayta filan iyi mi? 3. Yardakçı (kimse): Bırak şu haytayı onu adamdan mı sayıyorsun? 4. Duygusuz (kimse için): Bu adam pek hayta bir şey. 5. Hayvan besleyen (kimse).


hayta

Çok gezen, sürtük.


hayta

Osmanlıların ilk zamanlarında eyalet askerinin uçboylarında görevli sınıflarından biri.


hayta

Zorba, âsi, şaki.


hayta, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 't', 'a', şeklindedir.
hayta kelimesinin tersten yazılışı atyah diziliminde gösterilir.