hayvan kömürü

hayvan kömürü

a. Kan ve kemik gibi organik maddelerden yapılıp hekimlikte kullanılan kömür.


hayvan kömürü İng. animal charcoal

Hayvan kemiği ve kanının tam olarak yakılmaması sonucu üretilen, kalsiyum fosfatça zengin, ağılı gazları tutmada, renk gidermekte kullanılan kömür.


hayvan kömürü İng. bone black

Sıvıların süzülmesinde, gazların absorpsiyonunda, yağ, şeker vs.nin rafine edilmesinde kullanılan, çoğunlukla kemik ve kandan yapılan, ince toz halindeki kömür.


hayvan kömürü Osm. fahm-ı hayvânî

(kimya)


hayvan kömürü için benzer kelimeler


hayvan kömürü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 'v', 'a', 'n', ' ', 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
hayvan kömürü kelimesinin tersten yazılışı ürümök navyah diziliminde gösterilir.