hazırun

hazırun Ar. §¥øir°n

ç. a. (ha:zıru:nu) esk. 1. Bir toplantıya katılanlar. 2. Bir yerde o anda bulunanlar.


hazırun için benzer kelimeler


hazırun, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'z', 'ı', 'r', 'u', 'n', şeklindedir.
hazırun kelimesinin tersten yazılışı nurızah diziliminde gösterilir.