hendek kesmek, (handek kesmek)

hendek kesmek, (handek kesmek)

Hendek açmak, kazmak.


hendek kesmek, (handek kesmek) için benzer kelimeler


hendek kesmek, (handek kesmek), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'n', 'd', 'e', 'k', ' ', 'k', 'e', 's', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'h', 'a', 'n', 'd', 'e', 'k', ' ', 'k', 'e', 's', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
hendek kesmek, (handek kesmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemsek kednah( ,kemsek kedneh diziliminde gösterilir.