hepatopankreas

hepatopankreas Fr. hépato-pancréas

(biyoloji)


hepatopankreas İng. hepatopancreas

Salyangozlarda bulunan ve trematodların sporokist evreden serker evresinea geçtiği glanduler organ.


hepatopankreas İng. hepatopancreas

(Yun. hepar=karaciğer, Yun.pan=hepsi, Yun.kreas = et): Birçok omurgasız hayvanlarda bulunan bir sindirim bezi olup yüksek yapılı hayvanlardaki karaciğer ve pankreasın görevine benzer bir görevi vardır.


hepatopankreas, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'p', 'a', 't', 'o', 'p', 'a', 'n', 'k', 'r', 'e', 'a', 's', şeklindedir.
hepatopankreas kelimesinin tersten yazılışı saerknapotapeh diziliminde gösterilir.