Heterakis gallinae

Heterakis gallinae

Kanatlılarda histomonozisin etkeni olan Histomonas meleagridis adlı protozoona paratenik kanaklık yapan nematod türü.


Heterakis gallinae için benzer kelimeler


Heterakis gallinae, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'e', 't', 'e', 'r', 'a', 'k', 'i', 's', ' ', 'g', 'a', 'l', 'l', 'i', 'n', 'a', 'e', şeklindedir.
Heterakis gallinae kelimesinin tersten yazılışı eanillag sikareteH diziliminde gösterilir.