heydenli

heydenli

1. İriyarı, şişman (kimse). 2. Üstübaşı düzensiz, dağınık (kimse).


heydenli, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'y', 'd', 'e', 'n', 'l', 'i', şeklindedir.
heydenli kelimesinin tersten yazılışı ilnedyeh diziliminde gösterilir.