Hİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Hİ olan kelimeler 1507 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

hi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. hi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Hİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

hicap duymak (veya etmek), hidroklorik asid, tuzruhu, hikâye gereklik şart kipi, Hilbert maksimal dönüşümü, Hildreth Houck tahmincisi, hiperhidrozis universalis, hiperkürenin alan formülü, hipertrofik korpus luteum, hipertrofik osteodistrofi, hipofiz ön lop hormonları, hipoglisemik ensefalopati, hipokalemik böbrek hasarı, hisse senedi borsa fiyatı, hisse senedi ihraç fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı, histiyositik mide yangısı, histon olmayan proteinler, hiyosin-n- azometilbromür, hizmet denetim dağıtıcısı

24 harfli

hidrat alüminyum silikat, hidrolize mısır proteini, hikmetinden sual olunmaz, Hindistan firavun faresi, hipereozinofilik sendrom, hiperestetik lökotrikiya, hipertonik dehidratasyon, hipofizin anteriyor lobu, hipofizin gama hücreleri, hipokalemik polimiyopati, hipokalsemik doğum felci, hippurat hidrolizi testi

23 harfli

hidrofluosilisilik asit, hidrojen iyonu derişimi, hidrojen-subuğusu oranı, hidrolize kazein kurusu, Himalaya gri tavus kuşu, hiperalfalipoproteinemi, hiperbetalipoproteinemi, hiperbolik fonksiyonlar, hiperbolik GARCH modeli, hiperbolün asimptotları, hiperviskozite sendromu, hipotonik dehidratasyon, Hippocampus hippocampus, hisse senedi arz fiyatı, hisse senedi yüz değeri, histamin içeren gıdalar, histokimyasal yöntemler, histopatolojik inceleme, hiyalin kıkırdak dokusu

22 harfli

Hicks-Hansen diyagramı, hidrolik kaplama presi, hikâye birleşik zamanı, hikâye dilek şart kipi, hindi viral hepatitisi, Hindistan cevizi akarı, Hindistan sıçan piresi, hiperbolik uzambilgisi, hipergeometrik dağılım, hipertrofik gastropati, hipobetalipoproteinemi, hipokloremik alkalozis, hipotalamus hormonları, Hippopotamus amphibius, hisse senedi sermayesi, Histomonas meleagridis, hiyomandibül kıkırdağı

21 harfli

hidroelektrik santral, hidrojen sulfit testi, hidrolik pres yöntemi, hidropik dejenerasyon, Hildreth Houck modeli, Himalaya Monal sülünü, Himantopus himantopus, hiperadrenokortikoizm, hiperbolik eşdikmelik, hiperbolik eşkesenlik, hiperbolik eşteğetlik, hiperbolik paraboloid, hiperbolik paraboloit, hiperhidrozis lokalis, hiperimmünglobülinemi, hipertrofik osteopati, hipokalemik alkalozis, hipomagnezemik tetani, hipotonik sulandırıcı, Hirschprung hastalığı, hisse senedi opsiyonu, ...

20 harfli

hidrofobik etkileşim, hidrojen sülfür gazı, hidrojen-metan oranı, hidrolize tavuk tüyü, hidrolizlenmiş madde, Hieraaetus fasciatus, high frequency range, hikâye birleşik kipi, hindi rinotrakeitisi, Hint-Brezilya sığırı, hiperadrenokortikizm, hiperadrenokortisizm, hiperelastozis kutis, hiperglisemik hormon, hipertrofik antritis, hipertrofik nöropati, Hippolais olivetorum, hisse başına net kâr, hisse başına temettü, hisse senedi borsası, hisse senedi defteri, ...

19 harfli

Hibiscus esculentus, hibridizasyon probu, hidrojen gevretmesi, hidroksilli bileşik, Hieraaetus pennatus, hijyenik et torbası, Hilbert eşitsizliği, Hilbert problemleri, Hildreth Lu yordamı, hile hurda bilmemek, hileli benzeticilik, Hinchin eşitsizliği, hindi gibi kabarmak, hindistan gül ağacı, hiperbolik dikmelik, hiperbolik geometri, hiperbolik işlevler, hiperbolik kesenlik, hiperbolik teğetlik, hiperbolün köşeleri, hiperbolün odakları, ...

18 harfli

Hicks ikame etkisi, hicrî tarih hesabı, hiddetten kudurmak, hidrojen atmosferi, hidrojenli tavlama, hidrokarbon sıvısı, hidrolize deri unu, hidrolizlenmiş yağ, high output pickup, hikâye şimdikiliği, hilesi hurdası yok, hilli mangır etmek, himmetin var olsun, Hint alaca levreği, hiperaldosterinemi, hiperaldosteronizm, hiperaldosteronüri, hiperamino asidemi, hiperbarik çözelti, hiperbolik dönüşüm, hiperbolün merkezi, ...

17 harfli

hiç yoktan iyidir, hidatit hastalığı, hidatit toksemisi, hidrojen elektrot, hidrojen eşdeğeri, hidrojen peroksit, hidrojen tellürür, hidroksi naftalin, hidroksikobalamin, hidroksokobalamin, hidrolize kıl unu, hidrolize tüy unu, hidropati indeksi, hidroperikarditis, hidroperikardiyum, hidroperinefrozis, hidrosiyanik asit, higrometrik kağıt, higroskopik madde, hingilim şingilim, Hint kertenkelesi, ...

16 harfli

hiddete kapılmak, hidrobromik asit, hidrodinamometre, hidroflorik asit, hidrojen bağları, hidrojen bombası, hidrojen çevrimi, hidrojen giderme, hidrojen selenür, hidrokarbon gazı, hidroklorik asit, hidrolik çimento, hidrolojik döngü, hidrops artikuli, hidrotermal evre, hikâye şart kipi, Hilbert dönüşümü, Himantura uarnak, himayesine almak, Hindistan balığı, hindistan cevizi, ...

15 harfli

hickman pompası, hiddetlendirmek, hidrasyon ısısı, hidrojen sülfür, hidroksi apatit, hidroksil grubu, hidroksitiramin, hidrolize saman, hidromeningitis, hidromeningosel, hidronyum iyonu, hidroperikardit, hidroperitoneum, hidrops fetalis, higromorf stoma, hikâyeleştirmek, hilat giydirmek, Hilbert formülü, hilkat garibesi, Hill reaksiyonu, Himalaya kedisi, ...

14 harfli

hibrit orbital, hibrit reaktör, hiç görülmemiş, hidayete ermek, hiddetlendirme, hidranensefali, hidrasyon suyu, hidrat izomeri, hidroallantois, hidrobiyolojik, hidrofobik bağ, hidrojen iyonu, hidrojen oksit, hidrokarbonlar, hidroksiprolin, hidrometalurji, hidrops asites, higroskopik su, higroskopiklik, hikâye mastarı, hikâyeleştirme, ...

13 harfli

hibridizasyon, hicaz buğdayı, hicvedebilmek, hidatidostomi, hidrallantois, hidrate iyonu, hidrate kireç, hidremik ödem, hidrobiyoloji, hidroboronlar, hidrodiürezis, hidroelektrik, hidrojen bağı, hidrojen gazı, hidrojen şişi, hidrojenasyon, hidrojenlemek, hidrojenlenme, hidrojeolojik, hidrokarbonat, hidrokortizon, ...

12 harfli

hibernakulum, hibrit hücre, hibritleşmek, hicret etmek, hicri takvim, hicvedebilme, hiçe dilemek, hiçleştirmek, hiçli toprak, hiçlik uzayı, hidatidiform, hidatit kist, hidatit kumu, hiddet etmek, hiddetlenmek, hiddetsizlik, hidrit iyonu, hidroamniyoz, hidrodinamik, hidrogenozom, hidrojenleme, ...

11 harfli

hibernasyon, hibridasyon, hibritleşme, hic et nunc, hicri tarih, hicri tarih, hiçe satmak, hiçleştirme, hidatidozis, hiddetleniş, hiddetlenme, hiddetlilik, hidillenmek, hidramniyon, hidroformik, hidrografya, hidrokarbon, hidrokarbür, hidroksilaz, hidrolazlar, hidromiyeli, ...

10 harfli

hibe etmek, hiciklemek, hiç mi hiç, hiç yoktan, hidatidüri, Hidayettin, hidileşmek, hidrofilik, hidrofobik, hidrografi, hidrohalin, hidrojenaz, hidrojenit, hidrokinon, hidrolitik, hidrolojik, hidromedüz, hidrometra, hidrometre, hidropolip, hidrosalin, ...

9 harfli

hibridoma, hicazyolu, hice taşı, hicvetmek, hiç değil, hiç kimse, hiçsinmek, Hiçsönmez, Hiçyılmaz, hidartroz, hiddetsiz, hidrasyon, hidrofili, hidrofobi, hidrogami, hidrograf, hidroksi-, hidroksil, hidroksit, hidrokso-, hidroloji, ...

8 harfli

hibridom, hicazkâr, hicikmek, hicvetme, hiççilik, hiçkirma, hiçlemek, hiddenit, hiddetle, hiddetli, hidivlik, hidiyhli, hidralar, hidrasit, hidrataz, hidratlı, hidrazi-, hidrazin, hidrazo-, hidrazon, hidrido-, ...

7 harfli

hibibik, hibilik, hiciren, Hicriye, hicviye, hiçbiri, hiçleme, hidatid, hidatit, hidatot, hidayet, hidrant, hidremi, hidroit, hidrops, hidrora, hilafet, Hilalli, Hilbert, hilbili, hilebaz, ...

6 harfli

hiatus, hibcik, hibrid, hibrit, Hicabi, hicran, hicret, hiç de, hiçbir, hiçlik, hiçten, hiddet, hidiri, hidrat, hidro-, hidron, hidrür, hifema, higrom, hijret, hijyen, ...

5 harfli

hibbe, hibre, hicap, hicaz, hicip, hiciv, hicri, hiççi, hiçik, hiçin, hiçki, hidik, hidiv, hidr-, hidra, hikem, hiket, hikim, hilaf, hilal, hilar, ...

4 harfli

hibe, hici, hiçi, hide, hifa, hila, hile, hile, himi, hinç, hind, hing, hini, hink, Hint, hira, hire, hiri, hirk, hisi, hişş, ...

3 harfli

hiç, hie, hif, hij, Hik, him, hin, hip, hir, his, hiş, hit, HİV, hiz

2 harfli

hi

Kelime Ara