HİDR ile başlayan kelimeler

HİDR ile başlayan veya başında HİDR olan kelimeler 199 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre HİDR ile başlayan kelimeler

25 harfli

hidroklorik asid, tuzruhu

24 harfli

hidrat alüminyum silikat, hidrolize mısır proteini

23 harfli

hidrofluosilisilik asit, hidrojen iyonu derişimi, hidrojen-subuğusu oranı, hidrolize kazein kurusu

22 harfli

hidrolik kaplama presi

21 harfli

hidroelektrik santral, hidrojen sulfit testi, hidrolik pres yöntemi, hidropik dejenerasyon

20 harfli

hidrofobik etkileşim, hidrojen sülfür gazı, hidrojen-metan oranı, hidrolize tavuk tüyü, hidrolizlenmiş madde

19 harfli

hidrojen gevretmesi, hidroksilli bileşik

18 harfli

hidrojen atmosferi, hidrojenli tavlama, hidrokarbon sıvısı, hidrolize deri unu, hidrolizlenmiş yağ

17 harfli

hidrojen elektrot, hidrojen eşdeğeri, hidrojen peroksit, hidrojen tellürür, hidroksi naftalin, hidroksikobalamin, hidroksokobalamin, hidrolize kıl unu, hidrolize tüy unu, hidropati indeksi, hidroperikarditis, hidroperikardiyum, hidroperinefrozis, hidrosiyanik asit

16 harfli

hidrobromik asit, hidrodinamometre, hidroflorik asit, hidrojen bağları, hidrojen bombası, hidrojen çevrimi, hidrojen giderme, hidrojen selenür, hidrokarbon gazı, hidroklorik asit, hidrolik çimento, hidrolojik döngü, hidrops artikuli, hidrotermal evre

15 harfli

hidrasyon ısısı, hidrojen sülfür, hidroksi apatit, hidroksil grubu, hidroksitiramin, hidrolize saman, hidromeningitis, hidromeningosel, hidronyum iyonu, hidroperikardit, hidroperitoneum, hidrops fetalis

14 harfli

hidranensefali, hidrasyon suyu, hidrat izomeri, hidroallantois, hidrobiyolojik, hidrofobik bağ, hidrojen iyonu, hidrojen oksit, hidrokarbonlar, hidroksiprolin, hidrometalurji, hidrops asites

13 harfli

hidrallantois, hidrate iyonu, hidrate kireç, hidremik ödem, hidrobiyoloji, hidroboronlar, hidrodiürezis, hidroelektrik, hidrojen bağı, hidrojen gazı, hidrojen şişi, hidrojenasyon, hidrojenlemek, hidrojenlenme, hidrojeolojik, hidrokarbonat, hidrokortizon, hidroksilamin, hidroksilizin, hidrolik pres, hidrolize kıl, ...

12 harfli

hidrit iyonu, hidroamniyoz, hidrodinamik, hidrogenozom, hidrojenleme, hidrojenozom, hidrojeoloji, hidrokrakink, hidroksiasit, hidroksonyum, hidropoyezis, hidrosefalus, hidroselüloz, hidrosiyanik, hidrotimetre, hidrotropizm

11 harfli

hidramniyon, hidroformik, hidrografya, hidrokarbon, hidrokarbür, hidroksilaz, hidrolazlar, hidromiyeli, hidrosefali, hidroskopik, hidrostatik, hidroterapi, hidrotermal, hidrotoraks, hidroüreter

10 harfli

hidrofilik, hidrofobik, hidrografi, hidrohalin, hidrojenaz, hidrojenit, hidrokinon, hidrolitik, hidrolojik, hidromedüz, hidrometra, hidrometre, hidropolip, hidrosalin, hidrosefal, hidroskopi, hidroşezis

9 harfli

hidrasyon, hidrofili, hidrofobi, hidrogami, hidrograf, hidroksi-, hidroksil, hidroksit, hidrokso-, hidroloji, hidronyum, hidrosfer, hidrospor

8 harfli

hidralar, hidrasit, hidrataz, hidratlı, hidrazi-, hidrazin, hidrazo-, hidrazon, hidrido-, hidrofil, hidrofit, hidrofob, hidrofon, hidrofor, hidrojel, hidrojen, hidrolaz, hidrolik, hidroliz, hidrolog, hidropik, ...

7 harfli

hidrant, hidremi, hidroit, hidrops, hidrora

6 harfli

hidrat, hidro-, hidron, hidrür

5 harfli

hidr-, hidra

Kelime Ara