hını

hını

Paylama, azar.


hını

Asık yüzlü, cana yakın olmayan (kimse).


hını

Deri yayık


hını için benzer kelimeler


hını, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ı', 'n', 'ı', şeklindedir.
hını kelimesinin tersten yazılışı ınıh diziliminde gösterilir.