Hint pirinci

Hint pirinci

a. bit. b. Buğdaygillerden, Hindistan ve Etiyopya'da yetiştirilen, taneleri pirinç yerine kullanılan bir bitki.


Hint pirinci için benzer kelimeler


Hint pirinci, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 'p', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', şeklindedir.
Hint pirinci kelimesinin tersten yazılışı icnirip tniH diziliminde gösterilir.