HİPO ile başlayan kelimeler

HİPO ile başlayan veya başında HİPO olan kelimeler 191 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre HİPO ile başlayan kelimeler

25 harfli

hipofiz ön lop hormonları, hipoglisemik ensefalopati, hipokalemik böbrek hasarı

24 harfli

hipofizin anteriyor lobu, hipofizin gama hücreleri, hipokalemik polimiyopati, hipokalsemik doğum felci

23 harfli

hipotonik dehidratasyon

22 harfli

hipobetalipoproteinemi, hipokloremik alkalozis, hipotalamus hormonları

21 harfli

hipokalemik alkalozis, hipomagnezemik tetani, hipotonik sulandırıcı

19 harfli

hipoadrenokortisizm, hipobrankiyal arter, hipobranşiyal arter, hipogamaglobulinemi, hipomiyelinogenezis, hipostomatik yaprak, hipotetik imperatif, hipovitaminozis B12

18 harfli

hipolipoproteinemi, hipominerilizasyon, hipoplastik uterus, hipovitaminozis B1

17 harfli

hipoaldosteronemi, hipoaldosteronüri, hipoamino asidemi, hipobiyotik larva, hipofibrinojenemi, hipofiz arka lobu, hipofiz orta lobu, hipoglisemik kriz, hipokolesterolemi, hipoplastik anemi, hiposülfit süreci, hiposülfürik asit, hipotonik çözelti, hipovitaminozis A, hipovitaminozis D, hipovitaminozis K

16 harfli

hipoaminoasitemi, hipobilirubinemi, hipobromit asidi, hipoepinefrinemi, hipofiz cüceliği, hipokloröz asidi, hipokrat süzgeci, hipokrat tırnağı, hipokromik anemi, hipoksik hipoksi, hipomiyelinasyon, hipopigmentasyon

15 harfli

hipofiz adenomu, hipofiz devliği, hipofiz ön lobu, hipoglukagonemi, hipokloroz asit, hipokrateriform, hipometabolizma, hipoöstrojenemi, hipoöstrojenizm, hipopotamgiller, hipotetik yargı, hipotiyaminozis, hipoventilasyon, hipovitaminozis, hipovolemik şok

14 harfli

hipoadrenalizm, hipoalbüminemi, hipofiz çukuru, hipogangliozis, hipogenitalizm, hipoinsülinemi, hipoinsülinizm, hipoovaryanizm, hipoozmolalite, hipopitütarizm, hipoproteinemi, hiposalivasyon, hiposeksüelite, hipotimpanikum

13 harfli

hipobrankiyal, hipobranşiyal, hipofizektomi, hipofosfatemi, hipofosfatüri, hipogin çiçek, hipohidrasyon, hipokeratozis, hipokoagulemi, hipokrat sapı, hipokrat yeni, hipomagnezemi, hipopityalizm, hipotez testi, hipotiroidizm, hipovitaminoz

12 harfli

hipodermozis, hipogonadizm, hipohidrozis, Hipoid dişli, hipokalsiüri, hipolimniyon, hiporeninemi, hiposensitif, hipospadiyas, hipostat gen, hipotansiyon, hipotrikozis

11 harfli

hipoazotüri, hipobiyozis, hipoendemik, hipofarenks, hipoferremi, hipogalaksi, hipoglisemi, hipoidrozis, hipokalemik, hipokalsemi, hipokloremi, hipokratçıl, hipoksantin, hipokupremi, hipolimnion, hiponatremi, hiponitremi, hipostenüri, hipotalamik, hipotalamus

10 harfli

hipobentoz, hipoboskit, hipobromit, hipodermis, hipoekojen, hipoestezi, hipofosfit, hipokalemi, hipokampus, hipoklorit, hipokritos, hipokromik, hipokuproz, hipolipemi, hiposantır, Hiposerkal, hipostatik, hiposülfat, hiposülfit, hipotiyroz, hipovolemi

9 harfli

hipobatik, hipoblast, hipoekoik, hipokapni, hipokotil, hipoksemi, hipometre, hipopiyon, hipoplazi, hipopotam, hipostasi, hipotenar, hipotenüs, hipotermi, hipotetik, hipotonik, hipotriki, hipotrofi

8 harfli

hipoderm, hipodrom, hipokamp, hipoksik, hipoloji, hipostaz, hipostil, hipostom, hipotoni, hipotrof

7 harfli

hipofiz, hipogen, hipojen, hipokon, hipoksi, hipopnö, hipotez, hipotip

5 harfli

hipo-, hipon, hipop

Kelime Ara