hırpani

hırpani Ar. ¬irb¥n³

sf. (hırpa:ni:) esk. Perişan, derbeder: “Fakat eskiden zengin bir tüccar, şimdi ise hırpani kılıklı ve meteliksiz bir ihtiyar olan ağzı bozuk bir kumarbaz.” -İ. O. Anar.


hırpani, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ı', 'r', 'p', 'a', 'n', 'i', şeklindedir.
hırpani kelimesinin tersten yazılışı inaprıh diziliminde gösterilir.