hızlı marmenevişleme yağı

hızlı marmenevişleme yağı İng. fast martempering oil

90°C ile 240°C arasında yapılan marmenevişleme işlemleri için kullanılan ve daldırmanın ilk anlarında yüksek hızla soğumayı sağlayan özel yağ.


hızlı marmenevişleme yağı için benzer kelimeler


hızlı marmenevişleme yağı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ı', 'z', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'r', 'm', 'e', 'n', 'e', 'v', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
hızlı marmenevişleme yağı kelimesinin tersten yazılışı ığay emelşivenemram ılzıh diziliminde gösterilir.