HOM ile başlayan kelimeler

HOM ile başlayan veya başında HOM olan kelimeler 178 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

hom aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. hom anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre HOM ile başlayan kelimeler

25 harfli

homoserkal kuyruk yüzgeci

23 harfli

homogonik yaşam döngüsü, homogonik yaşam siklusu, homolaktik fermantasyon, homosentrik çevre etiği, homoserk kuyruk yüzgeci

22 harfli

homogen çok terimliler, homokodonik amino asit

21 harfli

Homo neanderthalensis, Homo neanderthcdensis, homoiyoterm hayvanlar, homotetojenik bölünme

20 harfli

Homo erectus erectus, Homo heidelbergensis, homografik fonksiyon

19 harfli

homeomorfik uzaylar, homopolisakkaritler, homotransplantasyon

18 harfli

hombul hobul yemek, homonom metamerizm, homotetik üçgenler

17 harfli

homeotik mutasyon, homer tipi toplum, homojen ekojenite, homojen fonksiyon, homojentisik asit, homopolinükleotit, homotopik denklik, homotopik eğriler

16 harfli

Homarus vulgaris, homo oeconomicus, homogametik eşey, homogametik seks, homojen çöktürme, homojenleştirici, homojenleştirmek, homolog kromozom, homopolisakkarit, homotropik enzim, homovanilik asit

15 harfli

homo economicus, homojen denklem, homojen reaktör, homojen sermaye, homojen ürünler, homojenleştirme, homolog protein, homomerik liken, homotopi sınıfı, homotopik sınıf

14 harfli

homojen sistem, homojen toplum, homojenizasyon, homojenize süt, homolog açılar, homoseksüelite, homoseksüellik, homotipik sürü

13 harfli

homcuk homcuk, homoiyosmotik, homoiyozmotik, homojen bölge, homojenizatör, homojenleşmek, homorizik kök, homotopik tip

12 harfli

homa peyniri, homba durmak, homeomorfizm, homeotik gen, Homo mensura, homo sapiens, homojen alan, homojen ürün, homojenleşme, homolog seri

11 harfli

hom kümeler, homa durmak, homa kemiği, homeosmatik, homeoterapi, homo ludens, homo socius, homoblastik, homogametik, homoiyoterm, homojen mal, homoseksüel, hompuruşmak, homur homur, homur olmak, homurdanmak

10 harfli

homahlamah, homaklamak, homeodomen, homeostazi, homo faber, homoblâsti, homoglikan, homografik, homojenize, homojenlik, homoloterm, homoplâsti, homotallik, homotermal, hompalamak, homurdanış, homurdanma, homurlamak, homurtusuz

9 harfli

homeostaz, homeoterm, Hominidae, homogamet, homogreft, homojenat, homokromi, Homoptera, homoseist, homotetik, homozigot, homurtkan, homurtmak, homurtulu, homürtlek

8 harfli

homeotip, hominide, homodont, homologi, homoloji, homomorf, homoserk, homospor, homoteti, homotopi, homukmak, homurdak, homurdan, homurmak, homutmak

7 harfli

Homerik, homogen, homojen, homolog, homomer, homonim, homonom, homurtu

6 harfli

homaca, homaça, homaka, hombal, hombat, hombek, hombil, hombol, hombuk, hombul, hombur, homhom, homman, homoök, hompur, hompuş, homsuk

5 harfli

homaç, homak, hombu, homça, hommu, homra, homut

4 harfli

homa, hôme, homo, homu

3 harfli

hom

Kelime Ara