hücre aracılı bağışıklık

hücre aracılı bağışıklık İng. cell-mediated immunity

Hücresel bağışıklık.


hücre aracılı bağışıklık için benzer kelimeler


hücre aracılı bağışıklık, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
hücre aracılı bağışıklık kelimesinin tersten yazılışı kılkışığab ılıcara ercüh diziliminde gösterilir.