humbaracılar kışlası

humbaracılar kışlası

bk. humbarahane.


humbaracılar kışlası, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'u', 'm', 'b', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', 'l', 'a', 'r', ' ', 'k', 'ı', 'ş', 'l', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
humbaracılar kışlası kelimesinin tersten yazılışı ısalşık ralıcarabmuh diziliminde gösterilir.