humus

humus Fr. humus

(I) a. (hu'mus) bit. b. Bitkilerin çürümesiyle oluşan koyu renkte organik toprak.


humus Ar. §ummu¹

(II) a. İyice ezilmiş nohut, tahin ve baharatla hazırlanan bir yemek.


humus İng. humus

Bitki ve hayvanların toprakta parçalanması sonucu meydana gelen karmaşık yapılı siyah organik madde.


humus İng. humus

Bitkilerin çürümesi ile oluşan organik bozunma ürünlerini içeren üst toprak tabakası, çürümüş bitki artıkları.


humus

bk. hümüs.


humus Fr. humus

(tarım)


humus Osm. mevaddi uzviye
humus İng. humus) 

Organik maddelerin çürümesiyle oluşan toprak zenginleştirici madde.


humus İng. humus

Çok küçük organizmaların etkisiyle ayrışmış bitki kalıntılarından bileşik, koyu renkli organik madde.


Humus İng. Humus

humus için benzer kelimeler


humus, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'u', 'm', 'u', 's', şeklindedir.
humus kelimesinin tersten yazılışı sumuh diziliminde gösterilir.