Hüseyinağa

Hüseyinağa

Erzurum ili, Tekman ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Hüseyinağa, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'ü', 's', 'e', 'y', 'i', 'n', 'a', 'ğ', 'a', şeklindedir.
Hüseyinağa kelimesinin tersten yazılışı ağaniyesüH diziliminde gösterilir.