hüseyni

hüseyni Ar. §useyn³

a. (hüseyni:) müz. 1. Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam. 2. Klasik Türk müziğinde mi notası.


hüseyni, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 's', 'e', 'y', 'n', 'i', şeklindedir.
hüseyni kelimesinin tersten yazılışı inyesüh diziliminde gösterilir.