hüsnühâl kâğıdı

hüsnühâl kâğıdı

a. İyi hâl belgesi.


hüsnühâl kâğıdı için benzer kelimeler


hüsnühâl kâğıdı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 's', 'n', 'ü', 'h', 'â', 'l', ' ', 'k', 'â', 'ğ', 'ı', 'd', 'ı', şeklindedir.
hüsnühâl kâğıdı kelimesinin tersten yazılışı ıdığâk lâhünsüh diziliminde gösterilir.