hüsüm

hüsüm

Kin.


hüsüm, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 's', 'ü', 'm', şeklindedir.
hüsüm kelimesinin tersten yazılışı müsüh diziliminde gösterilir.