Hymenolepis fraterna

Hymenolepis fraterna

H. nana’nın H. nana var. fraterna olarak da adlandırılan kemiricilerde görülen biçimi.


Hymenolepis fraterna için benzer kelimeler


Hymenolepis fraterna, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'y', 'm', 'e', 'n', 'o', 'l', 'e', 'p', 'i', 's', ' ', 'f', 'r', 'a', 't', 'e', 'r', 'n', 'a', şeklindedir.
Hymenolepis fraterna kelimesinin tersten yazılışı anretarf sipelonemyH diziliminde gösterilir.