ibiş (Doğ.)

ibiş (Doğ.)

(Doğaçlama) : Türk doğaçlama tiyatrosunda güldürünün baş yapımcısı olan uşak rolü.


ibiş (Doğ.) için benzer kelimeler


ibiş (Doğ.), 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'b', 'i', 'ş', ' ', '(', 'D', 'o', 'ğ', '.', ')', şeklindedir.
ibiş (Doğ.) kelimesinin tersten yazılışı ).ğoD( şibi diziliminde gösterilir.