iblağ

iblağ Ar. ibl¥¦

a. (ibla:ğı, l ince okunur) esk. 1. Ulaştırma, eriştirme. 2. Bir şeyin miktarını tamamlama.


iblağ için benzer kelimeler


iblağ, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'b', 'l', 'a', 'ğ', şeklindedir.
iblağ kelimesinin tersten yazılışı ğalbi diziliminde gösterilir.