İç Afrika evcil leyleği

İç Afrika evcil leyleği İng. stork of Abdimi

Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, leylekgiller (Ciconiidae) familyasından, 65 cm kadar uzunlukta, Afrika'da sulak yerlerde yaşayan bir tür.


İç Afrika evcil leyleği İng. stork of Abdimi

(Abdimia abdimi): Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının leylekgiller (Ciconiidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 65 cm. Afrikada sulak yerlerde yaşar.


İç Afrika evcil leyleği için benzer kelimeler


İç Afrika evcil leyleği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'ç', ' ', 'A', 'f', 'r', 'i', 'k', 'a', ' ', 'e', 'v', 'c', 'i', 'l', ' ', 'l', 'e', 'y', 'l', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
İç Afrika evcil leyleği kelimesinin tersten yazılışı iğelyel licve akirfA çİ diziliminde gösterilir.