iç yâr, (için yâr, için yâren)

iç yâr, (için yâr, için yâren)

Samimî dost, candan arkadaş, sırdaş.


iç yâr, (için yâr, için yâren) için benzer kelimeler


iç yâr, (için yâr, için yâren), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', ' ', 'y', 'â', 'r', ',', ' ', '(', 'i', 'ç', 'i', 'n', ' ', 'y', 'â', 'r', ',', ' ', 'i', 'ç', 'i', 'n', ' ', 'y', 'â', 'r', 'e', 'n', ')', şeklindedir.
iç yâr, (için yâr, için yâren) kelimesinin tersten yazılışı )nerây niçi ,rây niçi( ,rây çi diziliminde gösterilir.